Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Katri Mäkinen Oy
Y: 2543650-5
Pakkahuoneenkatu 24 A 20 (Plaanatorni)
90100 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hilla Puhakka
puhelin 044 206 9645
toimisto@nullkatrimakinen.fi

3. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Katri Mäkinen Oy:n verkkosivuston asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään verkkosivuston käyttäjien palvelemista sekä asiakassuhteiden hoitoa varten asiakkaan lähettäessä omalla suostumuksellaan viestiä yhteyslomakkeen kautta. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää tilastollisiin kehittämistarkoituksiin. Tietoja ei käytetä suoramainontaan ilman erillistä lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavien kategorioiden mukaisia tietoja:

Henkilön
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asiakkaan lähettämä viesti

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä on verkkosivuston yhteyslomake.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille
osapuolille eikä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Tietojen poistaminen
Mikäli tietojen pohjalta ei ole aloitettu toimeksiantoa tai asian hoitamista, on henkilöllä mahdollisuus pyytää tietojen poistamista. Mikäli tietojen pohjalta on aloitettu toimeksiannon
hoitaminen tai muu toimenpide, selvitetään tietojen poistamisen edellytykset tapauskohtaisesti. Toimeksiannon hoidon aloittaminen tai kirjanpitovelvollisuus saattaa rajoittaa tietojen poistamista. Mikäli tietojen käytölle ei ole perustetta, voi henkilö pyytää tarpeettomien tietojen poistoa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä on lupa käyttää ainoastaan henkilöillä ja ylläpitäjillä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Rekisteri on suojattu palomuurilla käyttäen myös muita asianmukaisia suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietojärjestelminä käytetään laadukkaita ja turvallisia järjestelmiä, joiden turvalliseen käyttöön on perehdytty. Henkilöiden tunnistamiseen kiinnitetään huomiota identiteettien väärinkäyttöjen estämiseksi. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä on perusteellista säilyttää asiakassuhteiden, toimeksiantojen ja kirjanpidon hoitamista varten.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen ja asiakas voi saada katsottavakseen häntä koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä saattaa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, mikäli asiakas on edellisen kerran saanut tietonsa tarkastettavakseen alle vuoden sisällä. Tiedot pyydetään tarvittaessa tarkastettavaksi rekisterinpitäjältä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tiedon korjaamisen pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Mikäli tietoa ei voida korjata tai se on teknisesti kohtuutonta, rekisterinpitäjä antaa selvityksen, josta käy ilmi epäämisen syyt.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käyttöä tai pyytää niiden käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Asiakkailla ei ole erillisiä erityisoikeuksia henkilötietojen käsittelyyn, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

TIETOA EVÄSTEISTÄ
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Mikäli et halua käyttää evästeitä, voit kytkeä ne selaimessasi pois päältä tai poistua sivustolta. Sivuston toiminnallisuus kuitenkin saattaa vaatia evästeiden käyttöä. Käyttämällä evästeitä pystymme muokkaamaan sivuston tarjontaa ja käyttökokemusta asiakkaidemme mieltymysten mukaiseksi. Evästeiden avulla keräämme asiakkaistamme seuraavia tietoja Google Analytics -palvelun avulla kehittääkseemme toimintaamme kävijäanalytiikan kautta.

Google Analytics sisältää esimerkiksi seuraavaa tietoa:
• käyntikertojen määrä
• käyntien kellonajat ja päivämäärät
• käytetyt hakusanat
• vieraillut sivut
• mistä verkko-osoitteesta tai hakukoneesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle