Asianajotoimisto

Rikos- ja lapsiasioita kokemuksella

Asianajaja Katri Mäkinen on toiminut asianajotehtävissä vuodesta 2010 ja yrittäjänä vuodesta 2012 lähtien. Tällä hetkellä toimistossa työskentelee neljä ammattilaista, kaksi asianajajaa ja kaksi asianajoassistenttia. Toimistossa hoidetaan erityisesti rikosoikeuteen ja perheoikeuteen liittyviä toimeksiantoja sekä ulkomaalaisasioita. Toimisto sijaitsee Oulun keskustassa, mutta toimimme koko Suomen alueella.

Suhtaudumme työhömme kunnianhimoisesti ja innostuneesti ja haluamme, että se näkyy asiakkaillemme käytännönläheisenä, tehokkaana ja tarvittaessa lujanakin asian hoitona.

Toimiston asianajajilla on oikeudenkäyntejä lähes päivittäin ja hoidamme vuosittain yli 400 toimeksiantoa. Meillä on vahva käytännön kokemus omilta erityisaloiltamme. Kouluttaudumme useita kertoja vuodessa ja käytössämme on hyvä yhteistyöverkosto.

Palvelut

Oikeudenkäynnit toiminnan ytimessä

Olemme erikoistuneet hoitamaan rikosasioita, perheoikeuteen liittyviä toimeksiantoja sekä ulkomaalaisasioita. Näiden lisäksi hoidamme erikseen sovittaessa myös muita oikeudellisia asioita, kuten perunkirjoituksia, vuokra-asioita ja edunvalvontavaltuutuksia.

Rikosasiat

 • rikoksesta epäillyn tai syytetyn puolustaminen
 • uhrin eli asianomistajan avustaminen
 • esitutkinnassa ja kuulusteluissa avustaminen
 • vangitsemiskäsittelyt ja muut pakkokeinoasiat
 • ennakkovastaukset ja -vaatimukset
 • oikeudenkäynnit käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa
 • valituksen laatiminen
 • rikokseen perustuvat vahingonkorvaukset ja niiden periminen
 • edunvalvojana toimiminen rikosoikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa
 • lähestymiskielto ja muut turvaamistoimet

Perheoikeus

 • lapsen huolto
 • lapsen asuminen
 • lapsen tapaamisoikeus
 • lapsen elatus
 • lapsen huostaanotto ja kiireellinen sijoitus
 • lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
 • adoptio
 • sovintoneuvottelut
 • lapsiasioiden sovittelumenettely käräjäoikeudessa
 • oikeudenkäynnit

Ulkomaalaisasiat

 • oleskelulupa-asiat
 • turvapaikka-asiat
 • säilöönottoasiat
 • oikeudenkäynnit

Tiimi

Olemme apunasi asian eri vaiheissa

Katri Mäkinen Asianajaja Oulu, Rikos- ja lapsiasioita kokemuksella

Katri Mäkinen

asianajaja, varatuomari
katri.makinen@nullkatrimakinen.fi
040 503 9874

Lue lisää

Jaana Piipari Asianajaja Oulu, ulkomaalaisasiat ja rikosasiat

Jaana Piipari

asianajaja
jaana.piipari@nullkatrimakinen.fi
040 757 4996

Lue lisää

Hilla Puhakka Asianajotoimisto Katri Mäkinen Oulu, Toimistopäällikkö

Hilla Puhakka

toimistopäällikkö, oikeustieteen yo, tradenomi
toimisto@nullkatrimakinen.fi
044 206 9645

Lue lisää

Anni Ristimella Asianajotoimisto Katri Mäkinen Oulu, asianajosihteeri

Anni Ristimella

asianajoassistentti, tradenomi
toimisto@nullkatrimakinen.fi
040 355 9050

Lue lisää

Arvot

Asianajotyö on haastavassa tilanteessa olevan ihmisen kohtaamista ja auttamista

Tehokkuus

Hoidamme toimeksiannot tehokkaasti. Vaikka oikeudelliset asiat etenevät usein hitaasti viranomaisissa, lupaamme, että asiat eivät viivästy meistä johtuvista syistä. Pidämme asiakkaat ajan tasalla asioiden etenemisestä.

Tavoitettavuus

Olemme tavoitettavissa. Soittoihin ja viesteihin vastataan aina arkipäivisin. Jos emme pysty vastaamaan heti, soitamme takaisin mahdollisimman pian ja aina saman päivän aikana. Hoidamme neuvotteluja puhelimitse, etäyhteyksillä tai toimistotapaamisina.

Asiantuntevuus

Asiantuntemus tarkoittaa realistista oikeudellista arviota asian menestymismahdollisuuksista. Emme lupaa liikoja. Annamme perustellun oikeudellisen arvion siitä, mitkä seikat vaikuttavat ja mitä kannattaa tehdä.

Ystävällisyys

Olemme saaneet paljon kiitosta asiakaspalvelusta. Ystävällisyys on meille perusarvo. Usein asiakas elää kriisin keskellä, ja hän tarvitsee myös kuuntelijaa, tsemppaajaa ja rinnalla kulkijaa. Pitkät asiakassuhteet ja asiakkaiden suositukset kertovat luottamuksesta.

Lojaalisuus

Jokainen asiakas on meille tärkeä. Asiakkaan etu ja toiveet ovat toimintamme lähtökohta. Työskentelemme parhaan mahdollisen ratkaisun saavuttamiseksi. Toimimme luottamuksella ja luotettavasti.

Hinnat

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton

Usein oikeudenkäyntiin liittyviä kuluja voidaan maksaa joko oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusapulain perusteella valtion varoista. Pienituloinen asiakas voi olla oikeutettu maksuttomaan oikeudenkäyntiin, jolloin asianajajan palkkio katetaan kokonaisuudessaan valtion varoista. Toimeksiannon alussa selvitetään asiakkaalle edullisin tapa hoitaa asiaa.

Laskutus perustuu toimeksiantoon käytettyyn aikaan ja Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeeseen. Tuntiveloitus on oikeusapuasiassa 136,40 euroa ja oikeusturva-asiassa 322,40 euroa (sis. alv).

Voit aina tiedustella etukäteen toimeksiannosta
mahdollisesti aiheutuvia kuluja ja sopia esimerkiksi laskun maksamisesta osissa.

Tiesitkö?

Asianajaja on turvallisin valinta

Vain 15 % juristeista on oikeutettuja käyttämään nimikettä asianajaja erityisosaamisen vuoksi.

 

Lakimies ja juristi eivät ole sama asia kuin asianajaja. On monia syitä, miksi kannattaa varmistaa, että oikeudellista apua tarvitessasi asiaasi ajaa juuri asianajaja.

 • Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi.
 • Asianajajaksi hakeutuvan täytyy oikeustieteen tutkinnon lisäksi suorittaa vaativa asianajajatutkinto, omata riittävä kokemus ja noudattaa erillistä eettistä säännöstöä – hyvää asianajajatapaa.
 • Asiakkaan ja asianajajan luottamuksellista suhdetta suojaa asianajosalaisuus ja asianajajalla on vaitiolovelvollisuus asiakkaansa oloista.
 • Asianajajalla on oltava toimintansa laajuuteen suhteutettu vastuuvakuutus mahdollisten virheiden varalta.
 • Kaikkia asianajajia valvotaan kaikessa toiminnassaan 24/7. Mitä ikinä tapahtuukin, pidämme huolen, että sinä saat oikeutta.

Lue lisää Asianajajaliiton sivuilta: Asianajajaliitto – Valvomme asianajajia