Hyvä tietää

Jos olet epäiltynä tai syytettynä rikoksesta

Mikäli olet epäiltynä tai syytettynä rikosasiassa, sinulla on oikeus valita itsellesi asianajaja.

Asianajaja auttaa sinua koko rikosprosessin ajan eli ensimmäisistä kuulusteluista hovioikeuden tai korkeimman oikeuden tuomioon saakka. Asianajaja huolehtii puolustuksestasi ja hän valvoo sitä, että epäillyn oikeudet toteutuvat prosessin eri vaiheessa.

Vakavien rikosten yhteydessä puolustajana toimivan asianajajan palkkio maksetaan aina valtion varoista ja lievempien rikosten yhteydessä voit olla oikeutettu oikeusapuun, jolloin asianajajan palkkio katetaan myös valtion varoista joko kokonaan tai osittain.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, sinulla on oikeus valita itsellesi asianajaja. Jos et ole vielä ilmoittanut rikoksesta poliisille, asianajaja voi laatia puolestasi tutkintapyynnön. Mikäli rikos on jo poliisin tiedossa, asianajaja voi auttaa sinua mm. yhteydenpidossa poliisin kanssa sekä avustaa sinua kuulusteluissa. Jos esitutkinta johtaa syytteeseen ja tämän jälkeen vielä oikeudenkäyntiin, asianajaja avustaa sinua oikeudenkäynnissä vaatimusten esittämisessä sekä on tukenasi eri käsittelyn vaiheissa.

Rikoksen uhrina voit olla oikeutettu vakuutusyhtiön tarjoamaan oikeusturvaan, joka yleensä sisältyy kotivakuutukseen. Voit myös olla oikeutettu oikeusapuun, jolloin asianajajan palkkio maksetaan valtion varoista joko kokonaan tai osittain. Vakavissa rikoksissa (esim. seksuaalirikokset ja vakavat väkivaltarikokset) asianajajan palkkio katetaan aina valtion varoista. Oikeudenkäynnin jälkeen sinulla voi olla oikeus saada vahingonkorvauksia rikoksentekijältä, jolloin avustamme myös vahingonkorvausten hakemisessa ja perinnässä. Jos rikoksesta tuomittu on varaton, vahingonkorvauksia voidaan maksaa uhrille valtion varoista Valtiokonttorin kautta.

Jos olet huoltoriidan osapuoli

Parisuhteen päättyminen voi riitauttaa lasten asumiseen, tapaamisiin ja elatusapuun liittyvät asiat. Ensisijaista on, että vanhemmat sopivat asioista yhdessä lastenvalvojan luona. Mikäli sopiminen ei kuitenkaan onnistu, tarvitset asianajajan. Asianajaja osaa antaa oikeudellisen arvion siitä, millaiset vaatimukset ovat tilanteessasi perusteltuja ja mahdollisia. Asianajaja laatii puolestasi hakemuksen käräjäoikeuteen ja avustaa sinua sovittelumenettelyssä tai oikeudenkäynnissä. Lapsiasioissa kuluja voidaan kattaa usein oikeusavun tai oikeusturvavakuutuksen kautta.

Jos lapsesi on huostaanotettu tai sijoitettu kodin ulkopuolelle

Sosiaaliviranomainen voi tiettyjen edellytysten täyttyessä sijoittaa lapsen kiireellisesti kodin ulkopuolelle lastensuojelulain perusteella. Kiireellinen sijoitus on voimassa ensin 30 päivää ja sitä voidaan erillisellä päätöksellä jatkaa 30 päivää. Jos lapsesi on sijoitettu kodin ulkopuolelle, voit valittaa päätöksestä. Tällöin asianajaja laatii valituksen hallinto-oikeuteen.

Kiireellisen sijoituksen jälkeen sosiaaliviranomainen voi tehdä hakemuksen lapsen huostaanottamiseksi. Jos et hyväksy hakemusta, asianajaja voi laatia puolestasi selityksen hallinto-oikeudelle ja avustaa sinua hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Lisää tukea ja tietoa

Oulun poliisilaitos

https://poliisi.fi/oulun-poliisilaitos

  • täällä voit tehdä rikosilmoituksen

Rikosuhripäivystys

https://www.riku.fi

Tukikeskus Varjo

https://varjosta.fi/tukikeskus-varjo/

Oulun ensi- ja turvakoti Ry

https://ensijaturvakotienliitto.fi/oulunensijaturvakoti/

Oulun kriisikeskus

https://www.mielenterveysseurat.fi/oulu/

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

https://tukinainen.fi

Mieli ry

https://mieli.fi

Nollalinja

https://nollalinja.fi

Naisten Linja

https://naistenlinja.fi

Oulun alueen sosiaali- ja kriisipäivystys

https://pohde.fi/palvelut/sosiaali-ja-kriisipaivystys/

Yleisiä ohjeita huostaanotetun lapsen vanhemmille

https://suomenkasper.fi/wp-content/uploads/2019/04/Opas-vanhemmille.pdf

Tukea lapsen sijoituksen yhteydessä vanhemmille

https://www.hoivatie.fi/fi/palvelut/avopalvelut/hope-kuntoutus/

Lapsiasioiden sovittelu käräjäoikeudessa